21 กรกฎาคม 2551

หั ว ใ จ เ อ๋ ย


หัวใจเอ๋ย เฉลยที ที่สงสัย

ว่าเหตุใด ไออุ่น ละมุนหวาม

ถึงปกคลุม หุ้มใจ ในย่ำยาม

เพียงแค่ข้าม คืนค่ำ จำไม่ลืม


อีกดอกไม้ ในใจ ไยบานแย้ม

สีของแก้ม ระเรื่อ เมื่อนึกปลื้ม

ดอกไม้บาน ตอนไหน ให้หลงลืม

มัวด่ำดื่ม บางสิ่ง จนนิ่งงัน


หัวใจเอ๋ย เฉลยที ที่สงสัย

ว่าสิ่งใด ใครหนอ ทอสายฝัน

สองหูแว่ว แผ่วเพลงหวาน ประสานกัน

ทำใจฉัน ปั่นป่วน จวนละลาย